www.kormoran-sarbinowo.com


REGULAMIN

 

§1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

Dane do przelewu:

Zuzanna Lis Warszawa ul.Mozaikowa 40

                                                                           §2

Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku (zabrania się wizyt Gości z zewnątrz).

§3

Opłatę za pobyt należy uiścić z góry, nie później niż pierwszego dnia pobytu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), wpłacone należności nie podlegają zwrotowi. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

§4

Przekazanie pokoju następuje po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją. Pokój należy opuścić i przekazać maksymalnie do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

§5

Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 - 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

§6

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy w trakcie oddania mu do użytkowania.

§7

Za dzieci przebywające na terenie Ośrodka wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowie.

§8

Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca postojowe, niestrzeżone. Do jednego pokoju przydzielone jest jedno miejsce postojowe. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji. Między godziną 22.00 a 7.00 brama wjazdowa jest zamknięta. Po godz. 22.00 prosimy o zamykanie furtki na klucz.

§9

Zabrania się grillowania na tarasach. Korzystanie z grilla wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

§10

Zabrania się używania w pokojach jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazem, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenek elektrycznych i gazowych, grzejników, itp.).

§11

Prosimy o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych, gdyż ośrodek nie odpowiada za ich zniszczenie i zaginięcie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

§13

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

§14

Nie akceptujemy zwierząt. Pobieramy kaucje zwrotną od 100-200 zł w zależności od rodzaju pokoju.

§15

Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego regulaminu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

 

 

 
Prev Next

Zadzwoń i rezerwuj

601-137-117

601-175-702

recepcja@kormoran-sarbinowo.com

 Powered by: www.CDX.pl